ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV

kosenie trávnikov, kosenie trávy verejnej zelene a súkromných záhrad, kosenie areálov firiem

jarný rez, výchovný rez, udržiavací rez, zmladzovací rez, zdravotný rez

vykonávame aj čistenie lesnou frézou pri veľmi neudržiavaných pozemkoch

náletových drevín, burín, krov, stromov, komunálneho odpadu, demolácie domov, chát, odvoz sutiny, zeminy, zmiešaného odpadu

ihličnaté, tvarované, listnaté živé ploty

biologické postreky, chemické a mechanické odstraňovanie nežiadúcich burín

pílenie stromov, kalamitná pohotovosť, rizikové pílenie a orezávanie stromov vo výškach

(konáre, lístie, tráva) a komunálneho odpadu

ryľovanie pozemkov, kultivácia pôdy, zarovnávanie pozemkov

Čistenie odkvapových žľabov

Máte záujem o cenovú ponuku? Napíšte nám email, zavolajte, alebo nás kontaktujte cez náš kontaktný formulár.