Kosenie trávy

Kosenie krovinorezom, mulčovanie trávy, kosíme verejnú a súkromnú, záhradkárske oblasti, kosenie okrajov ciest.

Rizikové pílenie a výruby stromov

Pílenie stromov, rizikové, havarijné orezy konárov stromov, pílenie drevnej hmoty na častí pal. dreva, odstr. koreňov stromov, výškové pílenie stromov stromolezeckou technikou alebo plošinou.

Odborný rez ovocných stromov

Jarný rez, výchovný rez, letný rez, udržiavací rez, zmladzovací rez, ošetrovanie stromov, ovocinárske práce.

Mulčovanie pozemkov

Na veľké  parcely využívame traktor s mulčovačom a na malé zasa jednonápravový mulčovač. Stroje sú vhodné na mulčovanie vysokej trávy, mulčovanie buriny, kríkov, malinčia a pod.

Na extrémne zanedbané a zarastené pozemky používame lesnú frézu, tá si poradí aj drevom o priemere 15cm.

Čistenie pozemkov

Od náletových drevín, burín, krov, stromov, komunálneho odpadu, odvoz sutiny, zeminy, štiepkovanie odpadu, zmiešaného odpadu. Kompletné vyčistenie verejných alebo súkromných pozemkov od rastlinného porastu, drevín, kríkov aj na nerovnom a strmom teréne.

Strihanie živých plotov

Ihličnaté, listnaté živé ploty, skracovanie tují.

Chemické ošetrovanie zelene

Biologické postreky, chemické a mechanické odstraňovanie nežiadúcich burín.

Likvidácia odpadu

Zmiešaného, komunálneho a stavebného odpadu, zeminy a sutiny.

Postreky

Postrekovanie stromov a rastlín, biologické postreky, postreky proti inváznym burinám, likvidácia burín v trávnikoch.

Čistenie odkvapových žľabov

Mechanické čistenie, prečistenie tlakom vody.

Vertikutácia trávnikov

Obnova trávnikov, hnojenie, likvidácia burín, kosenie trávnikov.

Zimná údržba

Zimnú údržbu príjazdových ciest, parkovísk, chodníkov, schodísk a spevnených plôch realizujeme v meste Košice pre súkromné osoby a firmy.

Výkopové práce ručné a strojové

Rýľovanie pozemkov, kultivácia pôdy, oranie, zarovnávanie pozemkov.

Spojte sa s nami

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na tel. čísle +421 904 047 209, alebo vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.